Elektroniczna Skrzynka Podawcza - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 

 

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i przesyłanie dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Wojewódzkiej Policji siedzibą w Radomiu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Składanie wniosków drogą elektroniczną:

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 180) Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

 

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl. Portal ten jest nadzorowany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji  elektronicznej z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu należy przeprowadzić następujące czynności:

 1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl  Instrukcja dotycząca zakładania konta 
 2. W serwisie ePUAP wejdź na profil Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu aby rozpocząć załatwianie sprawy.
 3. Wybierz rodzaj załatwianej sprawy a następnie kliknij przycisk "Załatw sprawę" i postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie. W trakcie tego procesu należy wypełnić wymagany formularz i ewentualnie dodać załączniki.
 4. Ostatnim krokiem jest podpisanie korespondencji za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Jeśli użytkownik posiada aktywowany profil zaufany to może podpisać dokument za pomocą tego profilu.

Można też wyszukać instytucję na podstawie udostępnionych usług. Instrukcja "Jak załatwić sprawę?"

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub podpisem poświadczonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, DOCX, RTF
 • ODS, ODT
 • XLS, XLSX
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
 • XML
 • SVG
 • PDF
 • ZIP
 1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 2. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
   

Adres skrytki ePUAP kancelarii ogólnej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu: /2a200hidsy/skrytka
 

Adresy skrytek ePUAP innych komórek Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibąw Radomiu:

- Wydział Postępowań Administracyjnych: /2a200hidsy/wpakwprad

- Wydział Finansów: /2a200hidsy/finanse

- Sztab Policji: /2a200hidsy/sztab

- Wydział Bezpieczeństwa Informacji: /2a200hidsy/wbi

- Wydział Inwestycji i Remontów: /2a200hidsy/inwestycje

- Wydział Kadr i Szkolenia: /2a200hidsy/kadry

- Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego: /2a200hidsy/audyt

- Sekcja Zamówień Publicznych: /2a200hidsy/szp

- Zespół Funduszy Pomocowych: /2a200hidsy/zfp

 

Metryczka

Data publikacji : 03.10.2008
Data modyfikacji : 20.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Piotrowska
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Rafał Sułecki
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Rafał Sułecki
do góry