Dług publiczny - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dług publiczny

Dług publiczny

Według danych na dzień  na dzień 31 grudnia 2010 r. Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Metryczka

Data publikacji : 24.03.2009
Data modyfikacji : 07.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zastępca Głównego Księgowego Wydziału Finansów KWP zs. w Radomiu mgr Agnieszka Turek
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gołębiowski Wydział Finansów KWP zs. w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Gołębiowski

Nawigacja

do góry