Pomoc dla niesłyszących i głuchoniemych

Bezpłatna pomoc tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych

Bezpłatna pomoc tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych

Świadczenie bezpłatne przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

KONTAKT Z URZĘDEM

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

Radom, ul. 11-go Listopada 37/59

Numer telefonu (wiadomości SMS, MMS):

607-147-164 (w godz. 8.00-15.00)

Numer faksu:

 47 701 31 91

Adres poczty elektronicznej:

zkw.kwp@ra.policja.gov.pl

 

 

Wysyłając sms-a lub wiadomość za pośrednictwem maila lub faksu proszę podać następujące dane:

Ø  imię i nazwisko;

Ø  adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość;:

Ø  sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);

Ø  wpisz rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);

Ø  wpisz termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);

Ø  wpisz metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

 

Podstawa prawna- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243).

Metryczka

Data publikacji : 23.07.2012
Data modyfikacji : 03.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Siczek-Zalewska Wydział Łączności i Informatyki - Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Siczek-Zalewska
do góry