Oferty Pracy - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumenty należy przesłać na adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Sekcja do spraw Doboru, Wydział Kadr i Szkolenia
ul. 11 – go Listopada 37/59
26-600 Radom

z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr ....”

lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu w zaklejonej kopercie z podaniem danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr ....” w godzinach 7.30 - 15.30, od poniedziałku do piątku


Wymagane oświadczenia można pobrać tutaj.


W Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu (zwanej dalej KWP) Administratorem danych osobowych  jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, adres: ul. 11-go listopada 37/59, kod: 26-600 Radom;

Dane kontaktowe  Inspektora Ochrony Danych: Zespół ds. Ochrony Informacji Wydziału Bezpieczeństwa Informacji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11-go listopada 37/59, 26-600 Radom oin.kwp@ra.policja.gov.pl

Metryczka

Data wytworzenia : 21.03.2014
Data publikacji : 16.03.2007
Data modyfikacji : 14.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Adamczyk, Małgorzata Ziętarska Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Adamczyk Wydział Kadr i Szkolenia KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Rafał Sułecki
do góry