Kontrole - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli

  • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224)
  • Zarządzenie nr 24 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących kontroli wewnętrznej oraz koordynacji działalności kontrolnej w resorcie spraw wewnętrznych (Dz. Urz. MSWiA z 2023 r., poz. 36)
  • Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Policji (Dz. Urz. KGP z 2024 r., poz. 7)

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 08.04.2009
Data modyfikacji : 24.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Zamkowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Siczek-Zalewska Zespół Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
wks2

Nawigacja

do góry